Politika privatnosti

Skraćeni naziv: Timex d.o.o.
Adresa: Livadićeva 37, Zagreb
MB: 01071963
OIB: 65387918326
Vlasnici: Bruno Tironi , Veno Pejić
Temeljni kapital: 20.000 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Sudski registar u Zagrebu